wp-786-a

Themelimi e nje vendi per tu lutur per promovimin dhe praktikimin se fese gjitheperfshirese Myslimane

Qellimet e xhamise jane:
. Sigurimi i nje ambienti te pasur e paqesor per tu lutur dhe perkushtimi ndaj Allahut
. Krijimi i nje hapesire te shenjte dhe te perbashket qe mirepret njerez te te gjitha moshave, racave, aftesive, orientimin sexual, gjinie, etnie, culture, gjuhe, statusi social, edukimi dhe feje
. Respecti i ambientit natyror
. Vleresimi i shprehjes gjinore dhe drejtesise gjinore si nje manifestim i plote ne praktiken e Islamizmit
. Ndihme dhe lehtesim kundrejt komuniteteve te ndryshme dhe feve te ndryshme per dialog dhe bashkepunim me te tjere te cilet jane duke kerkuar ndryshime per mireqenie sociale dhe ekonomike dhe drejtesi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.